نمایشگاه ها

نمایشگاه ها
همراه با ما در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی کشور
هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام، طیور، شیلات و آبزیان، دامپزشکی اهواز

مکان: اهواز، کیانپارس، فلکه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان
زمان: ۹ الی ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
هفتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی و تجهیزات گلخانه ای جیرفت

مکان: جیرفت، خیابان شهید مصطفی خمینی، روبروی دانشگاه آزاد
زمان: ۱۴ الی ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات و ماشین آلات، نهاده ها، کشت های گلخانه ای، سیستم های آبیاری و مکانیزاسیون مشهد

مکان: نمایشگاه بین المللی مشهد
زمان: ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۲
پنجمین نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم و نهاده های کشاورزی و دومین نمایشگاه تخصصی گلخانه، ادوات باغبانی، ماشین ها و صنایع وابسته گلستان

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
زمان: ۲۰ الی ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۶ الی ۲۱
ششمین نمایشگاه تخصصی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام، طیور، شیلات، آبزیان و دامپزشکی لرستان

 مکان: خرم آباد، میدان دانشجو، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان لرستان
زمان: ۱۸ الی ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۴ الی ۲۰
دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام، طیور، آبزیان و دامپزشکی ارومیه

مکان: ارومیه، پارک جنگلی، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ارومیه
زمان: ۲۲ الی ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
نهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ماشین آلات، ادوات، تجهیزات آبیاری و آبرسانی نهاده ها و صنایع وابسته قزوین

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
زمان: ۲۴ الی ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
ششمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، بذر نهال و صنایع وابسته کرج

مکان: کرج، پارک چمران، باغ گلها
زمان: ۱ الی ۹ شهریور ماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید: ۱۰ الی ۲۱
هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و صنایع وابسته و اولین نمایشگاه تخصصی باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته گیاهان دارویی، کود، بذر، سم و نهاده ها گلستان

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان
زمان: ۷ الی ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۰ الی ۲۱
هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها، آبیاری، آبرسانی، دام، طیور، شیلات و آبزیان، دامپزشکی اهواز

مکان: اهواز، کیانپارس، فلکه شهید چمران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان
زمان: ۷ الی ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
پنجمین نمایشگاه تخصصی محصولات و فناوری کشاورزی، صنایع غذایی و غذای ارگانیک، دام و طیور، شیلات و آبزیان، بسته بندی و ماشین آلات وابسته روز های سبز هرمزگان و چهارمین نمایشگاه خرما و فرآورده های خرمایی بندر عباس

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بندر عباس غرفه B13
زمان: ۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۷ الی ۲۲
هشتمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی ماشین آلات، ادوات، تجهیزات، آبیاری و نهاده ها قزوین

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین، سالن دهخدا، غرفه ۱۷
زمان: ۷ الی ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
دومین نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین آلات و صنایه وابسته و دومین همایش بین المللی محصولات گلخانه، تولید و اشتغال پایدار تهران

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان تهران
زمان: ۷ الی ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۶
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی مکانیزاسیون، آبیاری، نهاده ها، باغبانی اصفهان

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، سالن شیخ بهایی، غرفه ۱۰۳
زمان: ۳۰ آبان الی ۳ آذر ماه ۱۳۹۵
ساعت بازدید: ۱۵ الی ۲۱